Thursday, June 30, 2011

Natatanging Likas na Yaman ng Pilipinas

* Gawain para sa Monday Group ng Sections 2 ,3 ,7 & 12 . Kopyahin sa notebook at sagutan. Makikita ang mga sagot sa work book or sa mga aklat ng Kasaysayan ng Pilipinas.

Paksa:  Mga natatanging likas na yaman ng Pilipinas

1. Pinakamalaking deposito ng nikel ( nickel) sa bansa. ______________
2. Pinakamalaking deposito ng chromite sa buong daigdig. _______________
3.Pinakamaliit na isda na unang natagpuan sa ilog ng Malabon noong 1925. _____________
4. Pinakamahal na kabibe sa buong daigidig ____________
5.Pinakamahal na perlas sa buong daigdig na natagpuan sa sa dagat ng Sulu noong 1934.____________
6.Pinakamalaking isda sa buong daigdig na kalimitang matatagpuan sa Donsol,Sorsogon._____________
7.Pinakamaliit na unggoy sa buong daigdig na matatagpuan sa Bohol._____________
8.Pinakamagandang orkid sa buong daigidig na matatagpuan sa Mindanao._______________
9.Mailap na hayop na matatagpuan sa Mindoro, kahawig ito ng kalabaw. _______________
10.kahanga-hangang mga burol sa Bohol. ______________
11.Enerhiya na makukuha or nanggagaling sa tubig tulan ng talon. _____________
12.Enerhiya na naggagaling sa mainit na singaw mula sa ilalim ng lupa. _____________
13.Mga puno na matatagpuan sa sa mga lugar na malapit sa mga katawan ng tubig,gaya ng ilog ,batis at mga
     baybaying dagat. ________________
14.Ito ay tumutukoy sa wastong paggamit ng mga likas na pinagkukunang yaman. ____________
15.Ito ay tumutukoy sa matipid na paggamit ng mga likas na yaman upang mapanatili ito ng matagal na      panahon. ________________

                                           Good luck!

No comments:

Post a Comment